* ต้องกรอกข้อมูล

บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

632 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 เอ ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

Tel : 02-324-0652,

Fax : 02-324-0655

shin.hasegawa@th.sunstar.com